ارتباط با ما :  02188989833
دوره های حضوری ثبت نامی
دوره های ایمنی و بهداشت وزارت کار

اصلی ترین فعالیت شرکت مهندسی مروجان بهره وری از بدو تاسیس، برگزاری دوره های حضوری بوده است. این خدمت در حال حاضر در سه دسته اصلی برگزاری دوره های حضوری بین المللی، برگزاری دوره های حضوری الزامی وزارت کار و برگزاری دوره های حضوری در محل سازمانها بر اساس درخواست آنها می باشد که اطلاعات هر یک از این موارد را در بخشهای فوق می توانید بیابید.

این شرکت به عنوان تنها شرکت دارای تاییدیه از سیستم آموزش عالی انگلستان در برگزاری دوره های مهارت های تدریس، مدعی است که بالاترین سطح کیفیت خدمات آموزشی خود را به مشتریان ارائه می نماید که قدمت فعالیت ما، گستردگی مشتریان و حسن اعتبار ما در بازار، موید این موضوع است.


برخی از مشتریان ما
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
گواهینامه ها