ارتباط با ما :  02188989833

هزینه شرکت در دوره

مبلغ ثبت نام و هزینه شرکت در دوره یکساله HSE، به مدت 480 ساعت و در دو مقطع مقدماتی و پیشرفته با اعطای گواهینامه دانشگاه تهران، به شرح ذیل می باشد:

مقطع دوره

مدت (ساعت)

مبلغ ثبت ‏نام به صورت اقساطی (ريال)

مبلغ ثبت‏ نام به صورت یکجا با تخفیف ویژه (ريال)

مقدماتی

240

45/000/000

80/000/000

پیشرفته

240

50/000/000

تخفیف ویژه بابت ثبت‏ نام زودتر از موعد:

پایان مهلت ثبت‏ نام روز ............. مورخ ................. می باشد و در صورتیکه متقاضیان ثبت نام خود را تا پایان وقت اداری روز ........................ مورخ ......................... قطعی نموده و مبلغ ثبت نام را واریز نمایند مشمول تخفیف ویژه به شرح جدول ذیل خواهند شد:

مقطع دوره

مدت (ساعت)

مبلغ ثبت ‏نام به صورت اقساطی (ريال)

مبلغ ثبت‏ نام به صورت یکجا با تخفیف ویژه (ريال)

مقدماتی

240

42/500/000

75/000/000

پیشرفته

240

47/000/000

مبلغ فوق شامل هزینه شرکت در کلاس‏های آموزشی حضوری و مجازی، دسترسی به فایل الکترونیکی منابع درسی، تجهیزات کمک آموزشی، بازدیدهای صنعتی، مشاوره به منظور تکمیل پروژه پایانی و صدور گواهینامه پایان دوره از طرف دانشگاه تهران خواهد بود.

یادآوری: لازم به توضیح است که فایل الکترونیکی کلیه مباحث درسی در اختیار دانشپذیران قرار خواهد گرفت و در صورت تمایل فراگیران به داشتن نسخه چاپ شده و یا تأمین کتاب آموزشی دوره، هزینه آن‏ها به عهده دانشپذیران خواهد بود.

یادآوری: در صورت انتخاب پرداخت اقساطی، مبلغ شهریه دوره در شش قسط مطابق جدول زمان بندی که متعاقبا اعلام خواهد شد پرداخت می گردد. قسط اول ثبت نام در دوره مبلغ 15/000/000 ريال (برای متقاضیان عادی) و 14/000/000 ريال (برای متقاضیانی که زودتر از موعد ثبت نام نموده اند) می باشد.