ارتباط با ما :  02188989833
معرفی دوره
ثبت نام
گواهینامه ITD
اعتبار دهی مدارک قبلی توسط ITD

نظرات فارق التحصیلان دوره

خانم دکتر نعیمی
مدیر HSE شرکت ملی فولاد ایران
فارغ‏ التحصیل دوره هفتم

به دلیل افزایش اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگر متخصصین و مسئولین صنایع مختلف و آشنایی با علم روز ، در این دوره شرکت کرده‏ام و از آنجایی که اکثر ما در همه حوزه‏های مربوط به HSE تخصص نداریم، شرکت در این دوره را به مدیران HSE شدیدأ پیشنهاد می‏کنم زیرا با شرکت در این دوره می‏توان اطلاعات کلی و به‏روزی در تمامی مباحث HSE و با مدرک معتبر کسب نمود.

سایر نظرات

شرکت ها و سازمان هایی که در برگزاری این دوره مشارکت داشته اند
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
 • مشتریان مروجان بهره وری
گواهینامه ها و تاییدیه دوره